CABO GIST studie open in België

Vanuit het Universitair Ziekenhuis Leuven wordt een studie gecoördineerd naar het gebruik van cabozantinib bij GIST-patiënten die geen baat meer hebben bij imatinib (Glivec) en sunitinib (Sutent). Het betreft de CABO GIST studie, een fase II-onderzoek, waarbij zowel de veiligheid als de werkzaamheid van het middel getest worden.

Cabozantinib is een middel dat al goedgekeurd is voor de behandeling van een vorm van schildklierkanker. Het is op de markt onder de merknaam Cometriq. Het wordt momenteel in verschillende studies getest voor andere vormen van kanker, waaronder nu dus ook GIST. Uit eerdere laboratoriumproeven is gebleken dat cabozantinib een sterk remmende werking kan hebben op GIST-tumoren.

De CABO GIST studie wordt gefinancierd door de Europese EORTC. Er doen centra aan mee uit België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Groot-Brittannië. In Nederland loopt de studie niet. De coördinatie van de studie is in handen van prof. Dr. Schöffski van het Universitair Ziekenhuis Leuven. De studie is open voor patiënten die alleen imatinib en sunitinib hebben gekregen (geen regorafenib).

Meer lezen? Klik hier voor meer informatie over deze studie.

Nieuw logo!

Vanaf vandaag hebben we een nieuw logo! Nu we samengaan met andere groepen in het Patiëntenplatform Sarcomen, passen we ons logo aan, zodat we als partners herkenbaar zijn. Hiermee onderstrepen we het samenwerkingsproces met de Contactgroep GIST dat op gang is gekomen. Zo kan iedereen vast wennen aan de verfriste uitstraling.

De Contactgroep Sarcoma heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet. Als oprichter van deze organisatie ben ik daar heel blij mee. Het logo paste niet meer bij de oude situatie, we zijn met het oog op de toekomst op zoek gegaan naar een verfrissing, iets wat laat zien waar wij als organisatie voor staan en naar toe willen.

De Contactgroep GIST was al aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), en het nieuwe Patiëntenplatform Sarcomen blijft daar natuurlijk ook lid van. De aangesloten organisaties,waaronder nu ook de onze, hebben afgesproken hun huisstijl aan te passen aan die van de NFK. In overleg met het bestuur van het nieuwe Patiëntenplatform is daarom gekozen voor een logo: Leven met Sarcoma. We gaan nu werken aan het invoeren van deze nieuwe stijl bij onze publicaties, de website, en de pagina’s van onze contactgroep op Facebook en Twitter.

Onze dank gaat uit naar Lawine Visuele Communicatie voor de ontwikkeling van het logo.

AYA-zorg voor jonge kankerpatiënten in het LUMC

In navolging van de universiteitsziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht, biedt ook het LUMC nu een aanvullende vorm van zorg voor kankerpatiënten tussen de 18 en 35 jaar.

Deze groep heeft veel vragen over hun ziekte- en herstelproces, maar ook over studie, werk, kinderwens, hypotheken, relaties en seks. Het LUMC heeft nu een speciaal AYA-team (Adolescents & Young Adults) die hulp en ondersteuning biedt. Het team bestaat uit een internist, een oncoloog, twee verpleegkundig specialisten, een oncologisch maatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker en geestelijk verzorger en eventueel andere professionals. Het team houdt nauw contact met het landelijke AYA Expertise Platform.

Vooralsnog biedt het LUMC de zorg aan jongeren en jongvolwassenen met bot- & weke delentumoren, leukemie en hodgkin. Later volgt een uitbreiding naar patiënten met andere tumorsoorten.

De start van de AYA-zorg is tijdens een bijeenkomst op 29 maart in het LUMC. Voorzitter Eveliene Manten van het nationaal AYA-platform reikt het LUMC het certificaat voor officiële AYA-zorg uit.