Studie naar ander schema van inname regorafenib

Op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology worden de resultaten gepresenteerd van recent onderzoek waarin een continue dagelijkse dosis van 100 mg regorafenib is toegepast. Deze dosering wordt vergeleken met de standaard dosering van dit middel.  

Meer lezen: Klik dan hier.

Website Contactgroep Desmoïd vernieuwd

De website over desmoïd tumoren van het Patiëntenplatform Sarcomen is geheel vernieuwd. Op de website presenteert de Contactgroep Desmoïd nu uitgebreide Nederlandstalige informatie over onder meer het ontstaan, de diagnose en de behandeling van deze tumoren. Ook wordt antwoord gegeven op aantal vragen die veel gesteld worden door desmoïdpatiënten en wordt ingegaan op een aantal acties die je zelf als patiënt kunt ondernemen.

De inhoud van de website is opgesteld door de Contactgroep Desmoïd en is op juistheid getoetst door een aantal medici, die specialist zijn op het gebied van desmoïdtumoren en werkzaam zijn in een van de sarcoom expertisecentra.

Met de nieuwe website hopen we beter te voorzien in de behoefte van patiënten en hun naasten, aan betrouwbare, actuele en begrijpelijke informatie over desmoïdtumoren. Benieuwd? Klik dan hier of surf zelf naar www.desmoid.nl

Let op! Inschrijving contactdag sarcomen gesloten!

We kunnen je melden dat het maximum aantal deelnemers bereikt is. We vinden het mooi om te zien dat de animo ook dit jaar weer groot is.

Deze week komt er voor alle deelnemers een bevestiging mail over deze dag met alle gegevens. Degene die we helaas teleur moeten stellen krijgen z.s.m. bericht van ons. Zij worden op een reservelijst geplaatst die erbij wordt gepakt als anderen zich onverhoopt toch afmelden. Op naar een geweldige Contactdag sarcomen 2018!

Inschrijven wachtlijst:
Stuur dan een mail naar admin@patientenplatformsarcomen.nl, dan kom je op de reservelijst.

Voor meer informatie en het programma over de contactdag verwijzen wij graag naar de website. De dag is verder te volgen op Twitter (@PPSarcomen) en Facebook (Patiëntenplatform Sarcomen).

Welke begeleiding en ondersteuning bood jouw ziekenhuis?

Kankerzorg is meer dan een medische behandeling. Daarom stelt NFK van 15 tot 29 mei, in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties, weer een vraag aan alle mensen die kanker hebben (gehad). Deze keer willen we graag weten welke ondersteunende zorg is geboden in het ziekenhuis en wat de behoeftes hierin zijn van (ex-)kankerpatiënten. Dit onderzoek voeren we uit via Doneerjeervaring.nl.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het ons weten, het doneren van je ervaring duurt maar 5 minuten en de antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan onze belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door onze kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stellen wij eisen aan ziekenhuizen – randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen – om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten we ons ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden wij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel hebben wij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

Jouw ervaring telt, laat ons weten wat jij vindt!