Desmoïd

Een desmoïd is een zeldzame, goedaardige tumor van de weke delen. De tumor ontstaat uit fibroblastcellen in het bind- of spierweefsel. Desmoïdtumoren zaaien niet uit, maar gedragen zich plaatselijk agressief. Ze groeien bijvoorbeeld omliggende structuren in of groeien rondom weefsels zoals bloedvaten en zenuwen en verdrukken deze. Een desmoïd komt ook vaak terug, binnen een aantal jaar na behandeling. Dit heet recidief.

De tumor is een grensgeval tussen goed- en kwaadaardig en wordt daarom ook wel een borderlinetumor genoemd. Borderline is Engels voor grens. De andere benaming voor desmoïd is agressieve fibromatose.

Er zijn 3 subtypen desmoïd tumoren:

  • tumoren in de buikholte (intra-abdominaal)
  • tumoren van de buikwand
  • tumoren buiten de buikholte (extra-abdominaal)

Buiten de buikholte kunnen desmoïdtumoren overal ontstaan: borstkas, nek, schouders, hoofd, armen en benen. De behandeling van de verschillende typen desmoïdumoren verschilt. Als een desmoïd buiten de buikholte weinig of geen symptomen geeft wordt deze meestal niet operatief verwijderd.
Bij een desmoïd tumor in de buikholte is een operatie vaak moeilijk en soms onmogelijk.

Gemiddeld 5 patiënten op 1 miljoen mensen krijgen een desmoïd. Het komt voor op alle leeftijden, meestal tussen de 15 en 60 jaar. Er is een piek tussen de 25 en 35 jaar bij vrouwen.

Omdat een desmoïd niet uitzaait naar andere delen van het lichaam, wordt het niet beschouwd als een kwaadaardige tumor. Maar lokaal is het een zich agressief gedragende, lastige tumor. Het is belangrijk dat het behandeld wordt door artsen met ervaring in de behandeling van sarcomen.

Lees meer gedetailleerde informatie over Desmoïd op het website-gedeelte van de Contactgroep Desmoïd, die een onderdeel vormt van het Patiëntenplatform Sarcomen.