Nieuw logo!

Vanaf vandaag hebben we een nieuw logo! Nu we samengaan met andere groepen in het Patiëntenplatform Sarcomen, passen we ons logo aan, zodat we als partners herkenbaar zijn. Hiermee onderstrepen we het samenwerkingsproces met de Contactgroep GIST dat op gang is gekomen. Zo kan iedereen vast wennen aan de verfriste uitstraling.

De Contactgroep Sarcoma heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet. Als oprichter van deze organisatie ben ik daar heel blij mee. Het logo paste niet meer bij de oude situatie, we zijn met het oog op de toekomst op zoek gegaan naar een verfrissing, iets wat laat zien waar wij als organisatie voor staan en naar toe willen.

De Contactgroep GIST was al aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), en het nieuwe Patiëntenplatform Sarcomen blijft daar natuurlijk ook lid van. De aangesloten organisaties,waaronder nu ook de onze, hebben afgesproken hun huisstijl aan te passen aan die van de NFK. In overleg met het bestuur van het nieuwe Patiëntenplatform is daarom gekozen voor een logo: Leven met Sarcoma. We gaan nu werken aan het invoeren van deze nieuwe stijl bij onze publicaties, de website, en de pagina’s van onze contactgroep op Facebook en Twitter.

Onze dank gaat uit naar Lawine Visuele Communicatie voor de ontwikkeling van het logo.