Patiëntgerichte Innovaties

Tegenwoordig beseft men steeds meer dat innovaties in de gezondheidszorg zinvol en zelfs waardevol moeten zijn voor de patiënt. Daarom wordt er steeds meer nadruk gelegd op patiëntenparticipatie bij onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In de praktijk is het zeker niet eenvoudig om het perspectief van de patiënt effectief te integreren. Patiënten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de mogelijkheden om hun ervaringskennis in te zetten en professionals missen meestal de expertise om een waardevolle participatie van patienten tot stand te brengen. Onze voorzitter Gerard van Oortmerssen en Violet Petit-Steeghs van het Athena Institute (VU) geven afgelopen ochtend een lezing over dit onderwerp op de internationale conferentie “Innovation for Health” in Rotterdam.

Meer informatie over deze dag klik hier.