Documenten

Op deze pagina vindt u diverse documenten, zoals de statuten, beleidsdocumenten, jaarverslagen en de jaarrekeningen. Het Patiëntenplatform Sarcomen voert een open beleid, daarom staan deze documenten ook openbaar voor iedereen. Klik hieronder op een van de kopjes om de documenten te bekijken.

Statuten

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting. Het is verplicht om de statuten bij een notaris te laten vastleggen. Op deze pagina vindt u de inhoud van onze statuten.

Beleidsplan

Het bestuur werkt vanuit de algemene doelstellingen en aan de hand van een aantal jaarlijks te formuleren beleidsvoornemens. Deze voornemens worden elke 5 jaar geëvalueerd.

Jaarverslagen

Jaarlijks wordt in het algemeen jaarverslag teruggeblikt op het stichtingsjaar. Je kunt de volgende jaarverslagen downloaden:

Jaarrekeningen

Jaarlijks legt het bestuur de jaarrekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden.