Wie doet mee

Alle functies binnen de organisatie worden uitgeoefend door ter zake deskundige vrijwilligers. Onze vrijwilligers werken belangeloos: ze ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

– BESTUUR NEDERLAND

Voorzitter
Gerard van Oortmerssen

Vice-voorzitter
…..

Secretaris
Hendrik van Rooijen

Penningmeester
Henk Mijnsbergen

Algemeen bestuurslid
Gerry Degen-Jansen
Paul van Kampen
Caroline Kooy

Medisch Adviseur
Sheima Farag

– BESTUUR BELGIE –

Voorzitter
Marleen Dhondt

Bestuursleden
Wie van Dun
Lief Meeus
Adinda Vandaele