Wat is een tumor

Wat is een tumor? Iedere cel in het menselijk lichaam maakt voortdurend nieuwe cellen aan. Bij deze celdeling worden de eigenschappen van de cel aan elke nieuwe cel doorgegeven. Als dit fout gaat, kan het gebeuren dat de cel ongeremd gaat delen. Dit wordt een celwoekering genoemd ofwel een tumor.
Deze zijn grofweg in te delen in goedaardige en kwaadaardige soorten.

Goedaardig (benigne)
Als het woord tumor of gezwel valt denk je direct aan kanker, maar een tumor kan ook goedaardig zijn! Bij goedaardigheid kun je wel last hebben van de tumor, als het op organen drukt of op de omliggende weefsels. Goedaardige gezwellen zaaien zich niet uit.

Kwaadaardig (maligne)
Bij een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.
Het regelmechanisme dat zorgt dat het lichaam voortdurend nieuwe cellen aanmaakt is dan niet alleen op hol geslagen, maar maakt daarbij ook nog eens fouten. De kern van elke cel bevat erfelijk materiaal (het DNA). Bij de aanmaak van nieuwe cellen kunnen foutjes ontstaan, de cellen delen zich ongeremd en kopiëren daarbij telkens de foutjes.
Als het beschermingssysteem, de zogenaamde ‘reparatiegenen’ ook nog eens falen dan is er geen houden meer aan.
De afwijkende cellen kunnen organen en weefsels binnendringen. Ze kunnen zich ook uitzaaien naar delen van het lichaam die verder liggen dan waar de tumor is ontstaan.

Onderverdeling kwaadaardige tumoren

  • Carcinomen
    Voorbeelden zijn: borstkanker, darmkanker, huidkanker, longkanker
  • Sarcomen
    Voorbeelden zijn: botsarcomen (bijv. Ewingsarcoom, osteosarcoom), wekedelensarcomen (bijv. GIST, liposarcoom)
  • Schemergebied: borderlinetumoren
    Tevens zijn er tumoren die vaak ‘goedaardig’ genoemd worden, maar agressief kunnen groeien en daarbij naastgelegen botten en/of organen kunnen beschadigen, dit kan onder bepaalde omstandigheden levensbedreigend zijn. Vaak worden deze tumoren vanwege hun groeiwijze behandeld als een wekedelentumor (bijv. desmoidtumor, GCT ofwel reusceltumor).

Carcinomen komen vaak voor, sarcomen niet. Daarom zijn er relatief weinig oncologen gespecialiseerd in de behandeling van sarcomen

Belangrijk!
Een goed ziekenhuis zal bij de ontdekking van een sarcoom altijd direct doorverwijzen naar een in sarcomen-gespecialiseerd academisch medisch centrum. Als dit om specifieke redenen niet kan, dienen de behandelende artsen terdege met zo’n expertisecentrum in verbinding te staan.