Expertisecentra sarcomen

Er zijn veel uitstekende ziekenhuizen in Nederland en in België, waar het merendeel van de kankerpatiënten in goede handen is.

Maar… sarcomen zijn zo zeldzaam dat medici buiten de expertisecentra voor sarcomen meestal te weinig ervaring hebben met de diagnose en behandeling ervan.

De expertisecentra voor sarcomen zijn onderdeel van academische ziekenhuizen. Ook het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam heeft zo’n expertisecentrum.

Het precies vaststellen van welk (sub)type sarcoom sprake is, is essentieel om tot de beste behandeling te kunnen komen. Voor die exacte diagnose is zeer gespecialiseerde kennis nodig, die alleen verwacht kan worden van radiologen in de expertisecentra. De oncologen, chirurgen en radiotherapeuten in die centra kennen de verschillende behandelmogelijkheden voor sarcomen, inclusief de nieuwste ontwikkelingen en de mogelijkheden tot deelname aan klinische onderzoeken. Ook beschikken de expertisecentra over uitgebreide kennis over het omgaan met de bijwerkingen van de behandeling van sarcomen.

Patiëntenplatform Sarcomen adviseert daarom nadrukkelijk om als sarcoompatiënt naar een van deze expertisecentra voor sarcomen te gaan.

Als u toch naar een ander, niet-gespecialiseerd ziekenhuis gaat, dan is het van belang dat de diagnostiek, behandeling en follow-up wel geschieden in zeer nauw overleg met, en onder regie van, een van de expertisecentra. Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor afspraken gemaakt met die centra.

De expertisecentra voor sarcomen in Nederland en België zijn:

Wekedelensarcomen (incl. borderlinetumoren van de weke delen)

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)

Universitair Ziekenhuis Gent
Contactpersoon: Prof.dr. S. van Belle
Bij afwezigheid voornoemde, contactpersoon: Dr. L. Lapeire
Dienst medische oncologie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Maastricht UMC+ Universitair Medisch Centrum

Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

Gastro-intestinale stromale tumor (GIST)

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

Botsarcomen (incl. borderlinetumoren van de botten)

Amsterdam UMC, locatie AMC

Amsterdam UMC, locatie AMC
Contactpersoon: mevrouw Dr. A. Westermann
Mail voor het hele team naar de oncologiepoli
Second opinion en meer over bottumoren

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)

Universitair Ziekenhuis Gent
Contactpersoon: Prof.dr. S. van Belle
Bij afwezigheid voornoemde, contactpersoon: Dr. L. Lapeire
Dienst medische oncologie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

De hierboven genoemde contactpersonen hebben het Patiëntenplatform Sarcomen toestemming verleend voor het vermelden van hun naam en mailadres.