Sarcoom Centra

Er zijn veel uitstekende ziekenhuizen in Nederland en in België waar je als kankerpatiënt in goede handen bent.

Maar… Sarcomen is zo zeldzaam dat artsen buiten de sarcoom-centra te weinig of zelden in aanraking komen met een sarcoom.

De ziekte is moeilijk te herkennen en heeft vaak een specifiek, grillig verloop. Binnen de sarcoom-centra worden veel patiënten behandeld. Daardoor is er meer kennis over de specifieke behandeling die patiënten nodig hebben. Natuurlijk is er dan ook meer kennis over het omgaan met bijwerkingen van sarcoom-behandelingen, en over mogelijke nieuwe behandelingsmethoden of klinische studies (trials).

In sommige gevallen kan men toch behandeld worden in het (streek-) ziekenhuis, maar… de diagnostiek, behandeling, en de follow-up moeten dan wel geschieden in zeer nauw overleg met een sarcoom-centrum.

De gespecialiseerde behandelcentra voor sarcoom in Nederland en in Vlaamstalig België zijn:

N.B.
De contactpersonen hieronder hebben de Patiëntenplatform Sarcomen toestemming verleend voor het vermelden van hun naam en mailadres!

WEKEDELENSARCOMEN / borderlinetumoren

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)

Universitair Ziekenhuis Gent
Contactpersoon: Prof.dr. S. van Belle
Bij afwezigheid voornoemde, contactpersoon: Dr. L. Lapeire
Dienst medische oncologie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Maastricht UMC+ Universitair Medisch Centrum

Universitair Medisch Centrum Nijmegen

BOTSARCOMEN / borderlinetumoren

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)

Universitair Ziekenhuis Gent
Contactpersoon: Prof.dr. S. van Belle
Bij afwezigheid voornoemde, contactpersoon: Dr. L. Lapeire
Dienst medische oncologie

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Universitair Medisch Centrum Nijmegen

N.B.
Bedenk dat een link naar een externe website inmiddels niet-werkend kan zijn, wij controleren dit regelmatig, maar het kan ook aan ons aangegeven worden via het Contactformulier (klik rechtsboven op het lichtgrijze ‘Contact’)