Video update over de DOREMY studie

Er lopen nu bij Rick Haas, Radioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, twee wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken zijn gefinacieerd door HDKT en lopen aan de DOREMY studie.

Er is een kort filmpje gemaakt met een update van dit onderzoek. Bekijk hier deze film.

Meer info:
In het laboratorium proberen we van tumorcellen in kweek van verschillende sarcoom soorten (in het begin met de nadruk op MLS) de individuele bestralingsgevoeligheid te achterhalen. De minimaal gewenste totaal dosis per sarcoom-type is de dosis waarbij al wel tumorcel schade optreedt, maar waarbij idealiter (nog) geen normale weefsel complicaties optreden. We gaan op zoek naar die minimaal gewenste totaal dosis en tegelijkertijd naar de optimale dagdosis waarmee die einddosis gehaald moet worden. Wat we ons vooraf natuurlijk goed realiseren is dat er veel verschillen bestaan tussen sarcomen onderling, maar ook tussen patiënten onderling. Met dit onderzoek hopen we voorzichtig een eerste stap te zetten in het individualiseren van de radiotherapeutische zorg van de sarcoom patiënt in de toekomst.

Nog meer info is te vinden op de HDKT-site. Klik hier.